Włókniny samochodowe

włókniny samochodowe - rys.1.włókniny samochodowe - rys.2.włókniny samochodowe - rys.3.Włókninyodgrywają również swoja rolę w przemyśle samochodowym. Mimo, że tego nie zauważamy włókniny techniczne stosowane są by zapewnić bezpieczeństwo i komfort. Dzięki ścisłej współpracy z ekspertami sektora motoryzacyjnego kontynuujemy rozwój włóknin samochodowych do : izolacji, filtracji, wygłuszania, ochrony i zastosowań w komorze silnika.